Pågående arbeten

Landsväg i sommarskrud

På den här sidan hittar du information om pågående infrastrukturarbeten som genomförs av Arboga kommun eller våra helägda bolag. Vissa arbeten kan ha påverkan på trafiken.

Pågående arbeten
Arboga kommun

Plats

Datum

Typ av arbete

Strömsnäsområdet

från vecka 40 till årskiftet och under 2024

Arbete vatten och avlopp

Holmsvägen och Prästvägen Götlunda

21 augusti-2023 till juni 2024

Arbete vatten och avlopp

Engelbrektsleden (mellan Schelinska gatan och Tulegatan)

från 28 augusti 2023

Arbete vatten och avlopp

Storgatan

Maj 2021 till årsskiftet 2023/2024

Ombyggnation gata och arbete vatten och avlopp

Ångbåtsgatan /Stureleden/Stureparken

18 oktober till årskiftet 2023/2024

Arbete vatten och avlopp

Sofiedalsgatan (östra sidan mellan Lindbacksvägen och Alphyddevägen)

4 till 18 december 2023

Förberedande arbete fiber och gång-och cykelbana

Borgaregatan samt östra delen av Munkgatan

16 oktober till årsskiftet 2023/2024

Arbete vatten och avlopp samt fjärrvärme

Nyheter om arbeten

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga Kommunalteknik AB

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga