Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgifter finns för att motverka felaktig parkering. Om fordon parkeras enligt gällande parkeringsregler och på platser avsedda för parkering ger det oss en ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och en tryggare trafikmiljö. Om du är uppmärksam på var du parkerar fordonet och respekterar gällande parkeringsregler så behöver felparkeringsavgifter inte drabba dig.

Lag (1976:206) och förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift

Bestämmelserna om felparkeringsavgift finns i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift. Regeringen anger det högsta och det lägsta beloppet som felparkeringsavgifter får fastställas till och kommunen beslutar om det gällande avgiftsbeloppet för olika parkeringsöverträdelser inom kommunen.

Vad kostar det att parkera fel i Arboga kommun?

500 kronor

För överträdelser av gällande parkeringsbestämmelser är felparkeringsavgiften 500 kronor.

800 kronor

För förseelser att parkera mot färdriktningen, på gång- och cykelbana, på övergångsställe, i korsning, i vägport, så att vägmärken skyms, på hållplats, framför utfart, så att tillträde till andra fordon hindras, på lastzon och taxizon, inom tio meter före korsning eller övergångsställe, inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana, på plats där stannande är förbjudet och i terräng, plantering, gräsmatta etc är felparkeringsavgiften 800 kronor.

1300 kronor

För att parkera utan tillstånd på plats för rörelsehindrade inom Arboga kommun är felparkeringsavgiften 1300 kronor.

Betalning och bestridande av felparkeringavgift (parkeringsanmärkning)

En felparkeringsavgift ska betalas inom åtta dagar från den dag den utfärdandes. Betalningen görs till Transportstyrelsen.


På Transportstyrelsens hemsida enligt länken ovan finns även mer information vad du kan göra, exempelvis om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig utförd. Det är Polisen som hanterar bestridande av parkeringsanmärkningar, inte kommunen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: