Parkering

I Arboga kommun är all parkering avgiftsfri. Kommunen förvaltar cirka 600 parkeringsplatser i centrum. Det finns ett varierat utbud av korttids- och långtidsparkeringar i anslutning till näringsverksamheterna i stadskärnan och Arboga station.


Drift och underhåll av de kommunala parkeringsplatserna sköts av Arboga Kommunalteknik.


Inom tätortsgränserna för Arboga, Götlunda och Medåker får fordon på gata, väg, parkeringsplats eller annan allmän plats parkeras under högst 24 timmar i följd, vardagar utom dag före sön- och helgdag om inget annat anges.

Tidsreglerad parkering

Inom centrum, som omfattas av området innanför Centrumleden samt ån i söder, är det tillåtet att parkera högst 2 timmar. Samtliga infarter till centrum är skyltade med parkeringszon och 2-timmar tillåten parkering gäller generellt för hela området om inget annat anges.

  • 7-18 innebär att tidsregleringen gäller vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 07.00 och 18.00.
  • (7-15) innebär att tidsregleringen gäller vardag före söndag och helgdag mellan klockan 07:00 och 15:00.

Bussparkering

Avgiftsfri parkering för bussar finns på Strandvägen och Vallgatan.

Parkering för rörelsehindrade

Det finns cirka 24 platser för rörelsehindrade på gatumark fördelade inom tätortsgränsen för Arboga.

Parkeringsregler

Bestämmelser om parkering finns i trafikförordningen och genom lokala trafikföreskrifter. Övervakning av parkeringsreglerna på gatumark sköts av inhyrt bevakningsföretag.

Syftet med parkeringsövervakningen är i första hand att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser så att tillgången främjas.

 

Mer om att stanna och parkera finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: