Övergivna fordon/fordonsvrak

Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon. Om ett fordon är uppställt på fel sätt och stör ordning, säkerhet och miljö har kommunen i vissa fall möjlighet att flytta fordonet från platsen med hjälp av lagen om flyttning av fordon. Kommunen kan i vissa fall även besluta att fordonet ska skrotas.

I Arboga kommun är det Arboga Kommunalteknik som sköter hanteringen av övergivna fordon/fordonsvrak.

Så här funkar det

Om kommunen får in en anmälan eller ser ett fordon som stått länge på samma plats gör Arboga Kommunalteknik en bedömning om det är ett övergivet fordon/ fordonsvrak. För att ett fordon ska räknas som fordonsvrak måste den uppfylla tre kriterier:

  • Dåligt skick
  • Övergivet
  • Mycket lågt värde

Om Arboga Kommunalteknik bedömer att det är ett fordonsvrak skrivs ett protokoll, vilket måste göras enligt lag. Ett brev med mottagningsbevis skickas till ägaren som får ett angivet antal dagar på sig att själv ta bort fordonet. Samtidigt som brevet skickas klistras en röd lapp på vindrutan med uppmaning att ta hand om fordonet.

Har ägaren kvitterat ut brevet har han/hon en månad på sig att lösa ut fordonet och de flesta tar hand om sitt fordon själva. Därefter övergår ägarskapet till kommunen. Om inte ägaren kvitterar ut brevet måste kommunen vänta tre månader innan fordonet övergår till kommunen ägo.

Kostnader

Vid flyttning till uppställningsplats uppstår en bärgningskostnad som ägaren får betala när fordonet hämtas. Vid transport till bilskrot samt vid skrotning uppstår inga kostnader för kommunen. Det administrativa arbetet ingår i den lokala renhållningen.

 

Fordon som är godkänt att framföras i trafik räknas inte som övergivet fordon/fordonsvrak. Står de uppställda på fel plats lämnas ärendet över till parkeringsbolaget som skriver ut parkeringsavgift. Mer om skrotbilar och vilka lagar som gäller finns att läsa på notisum.se.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: