Exempelbild från MediaflowPro

Belysning

Kommunens gatubelysning ses över av Arboga Kommunalteknik. På hösten görs en total översyn och byte av enstaka trasiga lampor sker en gång per månad under vintern. Större fel åtgärdas så fort som möjligt. Om belysningen är ur funktion kan detta felanmälas under kontorstid på telefon: 0589-870 70, eller via mail: felanmalan.tf@arboga.se


Anteckna gärna det fyrsiffriga numret som står på stolpen och uppge det vid felanmälan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: