Tillstånd och regler

Behöver du som enskild person, förening eller företag nyttja allmän plats för genomförande av ett arbete, anordna ett arrangemang eller uteservering?

Då ska du först kontakta Polismyndihgeten som är beslutsfattande när det gäller nyttjande av allmän plats. Inför beslutet inhämtar Polismyndigheten synpunkter från Arboga Kommunalteknik, varefter tillståndet skrivs ut och lämnas till sökanden.

Uteservering

Råd- och riktlinjer för uteserveringar på offentlig plats inom Arboga stadskärna, har arbetats fram med hänsyn till ”Byggnadsordning för Arboga stadskärna”, och är beslutade av tekniska nämnden.

Riktlinjerna gäller främst inom Arboga stadskärna, men kan med fördel användas som handledning även för den som önskar anordna servering utanför Arbogas innerstad.

Om det rör sig om nyttjande av allmän plats för större arrangemang där även gator behöver stängas av, eller trafik omledas, kallar tekniska förvaltningen till samordningsmöte med berörda.

Önskar du nyttja Ahllöfsparken för ett arrangemang, kontakta Fritids- och kulturförvaltningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: