Ahllöfsparken

Lekplatsen är belägen i den östra delen av Ahllöfsparken.

På lekplatsen finns följande lekutrustningar, några av dem är tillgänglighetsanpassade:

  • Piratskepp. Skeppet har en specialanpassad trappa. Två rutschkanor. Aktivitetslekar i marknivå. Det är placerat i gummiasfaltsytan.
  • Lekhus med aktivitetsspel i marknivå, utformningen på huset underlättar jämnsides lek. Placerat vid gummiasfaltsytan.
  • Vippgunga med ryggstöd och handtag. Placerat i gummiasfaltsytan.
  • Två gungdjur. Ett av dem med ryggsöd och plats för två barn. Placerade i gummiasfaltsytan.
  • Fristående lekskärmar i marknivå
  • Sandlåda med sandbord
  • Kungatron med balansstig
  • Stenblock

Säkerhetsbesiktigad 2020

Bild på lekplats Ahllöfsparken

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: