Lekplatser, parker och grönområden

Arboga kommun strävar mot att stärka och utveckla det gröna i innerstaden och stråk ut i omgivande skogs- och jordbrukslandskap.

Arboga kommun äger skogsmark både i direkt anslutning till tätorterna och på landsbygden. Skogarna förvaltas efter aktuella gröna skogsbruksplaner där en långsiktig och hållbar utveckling av markerna är målet.

Att vara ute i parker och naturmiljöer är stärkande för både kropp och själ. Koppla av, gå på promenad, studera växter och djur, träffa andra människor, lek och motionera.

Inom Arboga tätort finns ett flertal parker, lekplatser och en hundrastgård.

Välkommen ut i det gröna!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: