Västermovägen

Västermovägen

I samband med bygget av ny förskola på Kv. Marknaden kommer också delar av Västermovägen att byggas om. Syftet med en ombyggnation är att genom en ny cirkulationsplats möjliggöra för ny infart till den nya förskolan och intilliggande Sörgården.


Resterande delar av Västermovägen kommer också att inarbetas i projektet, där sträckan mellan cirkulationsplatsen i korsningen väg 572 och Herrgårdsgatan i norr och korsningen Västermovägen och Västerleden i söder ses över. Sammantaget så är det den rådande trafiksituationen på Västermovägen som kommer att förändras, och också förbättras.


Projektets utförande planeras att påbörjas under våren i samband med att byggnationen för förskolan startar.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 maj 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer