Södra Brattberget

Södra Brattbeget

Södra Brattberget är kommunens senaste exploateringsprojekt för bostäder. Området är beläget söder om Fågelsjövägen på Brattberget.


I projektet kommer även trafikföringen på Fågelsjövägen att ändras, där fokus kommer att läggas på byggnation av gång- och cykelväg samt säkra passager för oskyddade trafikanter.


Arbetet med gator, vatten och avlopp samt övrig infrastruktur för det tjugoåtta tomterna pågår och beräknas att avslutas vintern 2019/2020. Tidvis kommer det även att bli lite stökigt för trafikanter i området, och vi ber om överseende för detta.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 maj 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer