Renovering av Herrgårdsbron

Arboga kommun renoverar Herrgårdsbron i olika etapper under tre år, 2019-2021. Det gör vi för att för att förstärka bron och dammanläggningens stabilitet. Den 30 november 2021 nyinvigdes Herrgårdsbron efter den omfattande renoveringen.

Arbetet innebär också att regleringen av vattennivåer uppströms i Arbogaån säkerställs. Vi gör samtidigt flera förbättringar av vägen över bron. Detta för att underlätta för cyklister, gångtrafikanter och fordonsburen trafik.

 

Herrgårdsbron har ett kulturhistoriskt värde och bidrar till stadens skönhet. Renoveringen säkerställer bevarandet av bron.

Vad kommer att göras?
Hur det påverkar mig som trafikant?
När kommer arbetet att genomföras?
Hur påverkas olika evenemang?
Vad är Herrgårdsbrons historia?

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: