Herrgårdsbron

Herrgårdsbron

Herrgårdsbrons konstruktion och regleringsluckor är i stort behov av renovering. Detta konstateras efter att kommunen under 2016 och 2017 utfört besiktning av Herrgårdsbrons olika delar.


Under 2017 har det bedrivits utredning och slutligen projektering för projektets utförande, vilket bl.a. kommer att innefatta byte av reglerluckor, grundförstärkningar och också åtgärder på brons överbyggnad.


Under själva utförandet kommer det att vara lite stökigt för trafik att passera bron. Dock kommer vi att se till att ett körfält hålls öppet så mycket det går, samt att gång- och cykeltrafik kan passera i största möjligaste mån.


Projektets utförande beräknas påbörjas under senare delen av våren efter att pågående upphandling av utförande entreprenör avslutats.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 april 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer