Trafik och infrastruktur

I Arboga kommun finns olika typer av gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Kommunens arbete handlar till största delen om att göra det säkrare och bättre för dig som trafikant. Bland annat bygger vi om farliga korsningar, byter asfalt, bygger fler gång- och cykelvägar och tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen. 

Ansvarsområden och skötsel

De större vägarna och genomfartslederna i Arboga ansvarar Trafikverket för och de kommunala vägarna och gatorna sköter Arboga Kommunalteknik om.
På landsbygden är det ofta lokala vägföreningar som
har hand om skötsel och underhåll av bygator och mindre vägar.

Nyheter om trafik och infrastruktur

 • Höstblommor på Arbogas gator och torg
  Arboga Kommunalteknik AB gör höstfint i stadsmiljön.
  Publicerat:
 • Skogsarbete öster om Sätraleden
  Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.De senaste åren har vi tyvärr blivit tvungna att frångå prioriteringsordningen på grund av granbarkborrens framfart.
  Publicerat:
 • Vattennivån i Arbogaån sänks tillfälligt under helgen
  På grund av gjutningsarbeten vid Herrgårdsbron kommer vattennivån i Arbogaån att tillfälligt sänkas med cirka 0,5 meter mellan Grindberga kraftstation och Herrgårdsbron.
  Publicerat:
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 februari 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer