Trafik och infrastruktur

I Arboga kommun finns olika typer av gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Kommunens arbete handlar till största delen om att göra det säkrare och bättre för dig som trafikant. Bland annat bygger vi om farliga korsningar, byter asfalt, bygger fler gång- och cykelvägar och tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen. 

Ansvarsområden och skötsel

De större vägarna och genomfartslederna i Arboga ansvarar Trafikverket för och de kommunala vägarna och gatorna sköter kommunens driftavdelningen på tekniska förvaltningen om.
På landsbygden är det ofta lokala vägföreningar som
har hand om skötsel och underhåll av bygator och mindre vägar.

 

Nyheter om Trafik & infrastruktur

 • Skadeinventering av gator
  Inom kort kommer en skadeinventering av kommunens asfalbelagda gator och cykelvägar att genomföras. Resultatet av inventeringen kommer att ligga till grund som beläggningsplaneringen för vägavsnitt i störst behov av åtgärd.
  Publicerat: 2017-08-17
 • Markarbete vid området kring Villabadet är snart klart
  Under våren har det pågått markarbeten vid Villagatan och Redskapsgatans slänter ner mot ån. Projektet är nu inne i sitt slutskede och området planeras för att öppnas för alla arbogabor och besökare i slutet av vecka 28.
  Publicerat: 2017-07-07
 • Anropsstyrd kollektivtrafik till Götlunda, sommartidtabell
  I tidigare version av turlistan för regionens stombusslinje 552 till och från Götlunda sakndes tidigare en anropsstyrd tur mitt på dagen i sommartidtabellen som gäller 18 juni till 20 augusti.
  Publicerat: 2017-06-29
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 mars 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer