Tidiga öppenvårdsinsatser för barn i skolåldern 6-18 år

 Arboga kommun erbjuder tidiga öppenvårdsinsatser till familjer med barn i skolåldern 6-18 år.

Hur går det till?

 • Personalen på skolan informerar familjen om att de kan få tidiga insatser.
 • Därefter kontaktar skolpersonalen eller föräldrarna själva socialtjänstens öppenvård.
 • Vi träffas 1−3 gånger för att prata om vilket stöd som familjen vill ha.
 • Vi informerar om vilket stöd som finns att få via socialtjänstens öppenvård.
 • Samtalen är kostnadsfria och journalförs inte i socialregistret.
 • Samtalen omfattas av sekretess och anmälningsplikt.

Om familjen vill ha stöd efter ovanstående träffar så hjälper vi till med att göra en ansökan om bistånd.

Vad kan vi hjälpa till med?

 • Rutiner.
 • Föräldrastrategier.
 • Samspelet och relationen med barnet eller tonåringen.
 • Gränssättning och konflikthantering.
 • Samarbetet mellan föräldrar och vårdnadshavare.
 • Enskilda samtal med både barn, tonåringar och föräldrar.

Kontakt

Öppenvård barn och familj

TELEFON

Vi arbetar vardagar 8.00-17.00

Senast uppdaterad: