Nyansökan ekonomiskt bistånd

Om du är sambo, gift eller har registrerad partner måste ni båda ha e-legitimation eller Bank-ID för att kunna skriva under ansökan. Det är alltid kvinnan som först måste fylla i ansökan som sökande. Sedan ska din partner som du bor tillsammans med logga in för att godkänna ansökan som medsökande.

Förberedelser inför ansökan

Innan du gör ansökan är det bra om du samlar ihop dina underlag på inkomster och utgifter så att du fyller i rätt uppgifter. Stickprovskontroller kommer göras och om du lämnar felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig eller polisanmäld för bidragsbrott.

Efter du skickat in Nyansökan och den har kontrollerats av mottagningen kommer du få ett meddelande i din mobil: "Nytt meddelande från Arboga kommun". Du måste logga in på Min sida för att se detta. När du loggat in kan du se ett kompletteringsbrev med information om vilket underlag du behöver lämna in för att nyansökan ska anses vara komplett.

Du kommer få en kallelse till att komma på ett kartläggningsmöte på Arbetsmarknadsenheten via Mina Sidor. Kartläggningsmötet sker INTE på Socialtjänsten utan på Arbetsmarknadsenheten (AME), Strängen 13, 732 31 Arboga. På kartläggningsmötet får du träffa en arbetskonsulent och tillsammans med dig gör ni en individuell plan för den snabbaste vägen till egen försörjning.

Underlag som du kan komma att behöva lämna in med nyansökan är till exempel:

  • Beslut om uppehållstillstånd.
  • Kontoöversikt och kontoutdrag.
  • Hyreskontrakt och hyresavi.
  • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen.
  • Sjukintyg.

Beslut om ekonomiskt bistånd

När nyansökan är komplett kommer du få ett beslut inom sju arbetsdagar via meddelanden på Mina Sidor eller via posten. Har inte komplett ansökan inkommit inom 10 dagar riskerar du att få avslag på ansökan.

Du kan bara söka försörjningsstöd via e-tjänsten en gång per månad. När du skickat din nyansökan stängs e-ansökan för ansökningar den månaden. E-ansökan öppnar igen den 16:e följande månad. Du kan dock logga in på Mina Sidor när du vill och följa ditt ärende.

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att höra av dig.

Kontakt

Ekonomiskt bistånd

TELEFON

Telefontid:
Måndag-fredag 8.45-9.30

Senast uppdaterad: