Återansökan ekonomiskt bistånd

Om du är sambo, gift eller har registrerad partner måste ni båda ha e-legitimation eller Bank-ID för att kunna skriva under ansökan. Det är alltid kvinnan som först måste fylla i ansökan som sökande. Sedan ska din partner som du bor tillsammans med logga in för att godkänna ansökan som medsökande.

Förberedelser inför ansökan

Innan du gör ansökan är det bra om du samlar ihop dina underlag på inkomster och utgifter så att du fyller i rätt uppgifter. Du behöver inte bifoga kontoutdrag eller handlingar som styrker dina inkomster eller utgifter. Däremot kommer du behöva lämna in underlag på planering. Om du behöver lämna in kompletterande underlag kommer du få information om detta via meddelanden på Mina Sidor eller via posten.

Underlag som du kan komma att behöva lämna in med ansökan är till exempel:

  • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen.
  • Sjukintyg.
  • Närvarorapport från SFI eller AME.
  • Nytt hyreskontrakt.

Stickprovskontroller kommer göras och om du lämnar felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig eller polisanmäld för bidragsbrott.

Du kan bara söka försörjningsstöd via e-tjänsten en gång per månad. När du skickat din ansökan stängs e-ansökan för nya ansökningar den månaden. E-ansökan öppnar igen den 16:e följande månad. Du kan dock logga in på Mina Sidor när du vill och följa ditt ärende.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig.

Kontakt

Ekonomiskt bistånd

TELEFON

Telefontid:
Måndag-fredag 8.45-9.30

Senast uppdaterad: