Riksfärdtjänst

Om du ska resa längre resor inom Sverige och inte ensam kan klara att åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om riksfärdtjänst. Som grund för riksfärdtjänst gäller "Lag om riksfärdtjänst" 1997:735.

Vem får resa med riksfärdtjänst?

Du kan få riksfärdtjänst om

 • du är folkbokförd i Arboga kommun
 • du har ett stort och varaktigt funktionshinder som bedöms bestå mer är sex månader, vi begär läkarintyg i vissa fall
 • Resan, på grund av ditt funktionshinder, inte kan göras till normala reskostnader med allmänna kommunikationer eller genomföras utan ledsagare
 • ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet
 • resan inte bekostas av det allmänna (stat, kommun och landsting)
 • resan inte är en tjänsteresa
 • resan görs inom Sverige, från en kommun till en annan.

Färdmedel

Resor med riksfärdtjänst görs i första hand med allmänna kommunikationer. Om du har speciella behov så kan du få resa med något annat färdmedel.

Att åka riksfärdtjänst med tåg innebär till exempel att du

 • får biljetten betald för ledsagare
 • kan åka sovvagn istället för sittvagn
 • kan få åka i första klass om det krävs för benutrymmet
 • kan få taxi på vissa delsträckor och tåg på de långa sträckorna
 • kan få extra hjälp för att ta dig till och från tåget eller byta tåg.

Att åka riksfärdtjänst med flyg innebär till exempel att du får en anslutningsresa till och från flygplatsen och att du får hjälp på flygplatsen. Du kan också få ta med dig en ledsagare eller en medresenär på flygresor.

Anpassning av restid

Vi samordnar resor med taxi och specialfordon och det innebär att restiden ibland kan ändras. Vi tar alltid hänsyn till ditt funktionshinder och ändamålet med resan när vi gör samordningen. I särskilda fall kan vi bestämma att du får åka ensam.

Beslut

Vi beslutar om att du får tillstånd för riksfärdtjänst och om vilket färdmedel du får åka med. Vi beställer också din resa. Du kan inte få tillstånd för resor som du redan har gjort.

Överklagande av beslut

Om du inte är nöjd med beslutet om riksfärdtjänst så kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor efter det att du har fått del av beslutet.

Egenavgift

Det är regeringen som bestämmer hur stor egenavgiften för riksfärdtjänsten ska vara och summan grundar sig på vägavståndet. Lägsta avgift är 105 kronor per enkelresa. Resenärer under 26 år betalar 70 % av egenavgiften.

När du använder riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer får du ett inbetalningskort tillsammans med biljetten, om du reser med taxi eller specialfordon så betalar du avgiften direkt till chauffören.

Ledsagare

Om vi har godkänt att du får ta med dig en ledsagare så åker hen utan kostnad. Du måste själv skaffa en ledsagare.

Medresenär

Medresenärer kan följa med på resan under om det finns plats. Medresenärerna betalar samma avgift som du gör.

OBS! Både ledsagare och medresenärer hämtas och lämnas på samma adress som dig.

Ansökan

Du kan kontakta någon av handläggarna när du vill ansöka om riksfärdtjänst. Första gången du ansöker får du fylla i en blankett där du beskriver ditt funktionshinder och du behöver även lämna ett läkarintyg eller en särskild utredning om vi begär det. Du ska ansöka ska minst 14 dagar innan du vill göra din resa. Om du ska resa under jul och nyår måste du lämna in din ansökan ännu tidigare.

Kontakt

Anna Lindroos

HANDLÄGGARE

TELEFON

Född dag 1-15

Anna-Lena Andersson

HANDLÄGGARE

TELEFON

Född dag 16-31

Senast uppdaterad: