Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Värdighetsgarantier för verksamheten för funktionshinder

Värdighetsgaranti för Bostad med särskild service

Vi lovar att:

 • ta kontakt med dig inom 14 dagar efter att du fått insatsen beviljad
 • du får muntlig och skriftlig information om inflyttning
 • du får en kontaktpersonal som har ett helhetsansvar för det stöd och den service du vill ha
 • inom 14 dagar från inflyttningsdatum påbörja en genomförandeplan tillsammans med dig och din god man
 • personalen bemöter dig väl och visar respekt så att du kan känna dig trygg
 • erbjuda individuella aktiviteter varje vecka
 • erbjuda gemensamma måltider på helgdagar

Tänk på att:

 • när du flyttar in skriver du eget hyreskontrakt för din lägenhet och du betalar hyran själv
 • ämna dina synpunkter så vi kan förbättra stödinsatserna

Värdighetsgaranti för Daglig verksamhet

Vi lovar att:

 • ta kontakt med dig inom 14 dagar efter att du fått insatsen beviljad
 • du får muntlig och skriftlig information om daglig verksamhet
 • du får en kontaktpersonal som har ett helhetsansvar för det stöd och den service du vill ha
 • inom 14 dagar från sysselsättningens start påbörja en genomförandeplan tillsammans med dig och din god man
 • personalen bemöter dig väl och visar respekt så att du kan känna dig trygg
 • du får prova olika sysselsättningar inom kommunens dagliga verksamhet om du önskar
 • betala ut habiliteringsersättning utifrån närvaro

Tänk på att:

 • du betalar din egen lunch
 • arbetsresan inte ingår i insatsen
 • lämna dina synpunkter så vi kan förbättra stödinsatserna

Värdighetsgarantier för korttidsvistelse

Vi lovar att:

 • kontakta dig inom 14 dagar från att du beviljats insatsen
 • du får muntlig och skriftlig information om korttidsboendet
 • du får en kontaktpersonal som har ett helhetsansvar för det stöd och den service du vill ha
 • inom 14 dagar från första besöket påbörja en genomförandeplan tillsammans med dig och om du vill dina anhöriga.
 • det finns personal dygnet runt på korttidsboendet
 • personalen bemöter dig väl och visar respekt så att du kan känna dig trygg

Tänk på att:

 • vistelsen är avgiftsfri men att du själv betalar för måltider och aktiviteter
 • resan till och från korttidsboendet ordnar du själv
 • lämna dina synpunkter så vi kan förbättra stödinsatserna

Värdighetsgarantier för personlig assistans

Vi lovar att:

 • kontakta dig inom 14 dagar från att du beviljats insatsen
 • vara lyhörda för dina önskemål om val av personliga assistenter
 • tillsammans med dig planera utförandet av den beviljade insatsen
 • upprätta avtal mellan dig och kommunen vid assistansersättning genom Försäkringskassan
 • påbörja en genomförandeplan inom 14 dagar från att insatsen verkställts

Tänk på att:

 • det kan vara nödvändigt att göra förändringar i ditt hem så att dina personliga assistenter kan hjälpa dig på bästa sätt utifrån en god arbetsmiljö
 • om du behöver ändra i schema eller vill byta personlig assistent är det viktigt att du snarast meddelar det till kommunen, uppsägningstiden för personlig assistent är en månad
 • •ämna dina synpunkter så vi kan förbättra stödinsatserna

Värdighetsgarantier för kontaktperson

Vi lovar att:

 • kontakta dig inom 14 dagar från att du beviljats insatsen
 • vara lyhörda för dina önskemål om val av kontaktperson
 • upprätta avtal mellan dig och kontaktpersonen
 • göra regelbundna uppföljningar med dig och din kontaktperson för att säkerställa att insatsen tillgodoser dina behov

Värdighetsgarantier för avlösarservice

Vi lovar att:

 • kontakta dig inom 14 dagar från att du beviljats insatsen
 • vara lyhörda för dina önskemål om val av avlösare
 • tillsammans med dig planera utförandet av den beviljade insatsen
 • göra regelbundna uppföljningar med dig och din avlösare

Värdighetsgarantier för ledsagarservice

Vi lovar att

 • kontakta dig inom 14 dagar från att du beviljats insatsen
 • vara lyhörda för dina önskemål om val av ledsagare
 • tillsammans med dig planera utförandet av den beviljade insatsen
 • göra regelbundna uppföljningar med dig och din ledsagare

Värdighetsgarantier för stödfamilj

Vi lovar att:

 • kontakta dig inom 14 dagar från att du beviljats insatsen
 • vara lyhörda för dina önskemål om val av stödfamilj
 • tillsammans med dig planera utförandet av den beviljade insatsen
 • ett avtal upprättas mellan dig och stödfamiljen
 • göra regelbundna uppföljningar med dig och din stödfamilj

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: