Värdighetsgarantier för hemtjänsten

Vi lovar att

 • erbjuda dig en kontaktpersonal inom en vecka från första besöket hemtjänsten gör hos dig, då får du också information om kontaktpersonalens ansvar
 • upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig som beskriver hur du önskar att vi ska hjälpa dig. Genomförandeplanen ska vara påbörjad inom en vecka efter första besöket och helt färdig inom två veckor
 • all personal har presentationskort, där du även kan se att de arbetar hos oss
 • hemtjänsten meddelar dig i förväg om vi måste ändra tid för vårt besök hos dig om det är möjligt
 • du kan nå hemtjänstgruppen direkt eller på telefonsvarare mellan klockan 7.00 och 15.30. Vi lyssnar av telefon svararen regelbundet.

För att få hemtjänst krävs ett beslut av en biståndshandläggare

Personlig omvårdnad

 • du har möjlighet att ge önskemål om vilka veckodagar måndag till söndag samt vilken tid du önskar ducha
 • du har möjlighet att ge önskemål om vilken tid du önskar få övriga hemtjänstinsatser utförda.

Avlastning i hemmet

 • du som vårdar en närstående har möjlighet till 16 timmar avlastning per månad. Du kan välja vilken veckodag från måndag-fredag, klockan 7.00-17.00 som du vill ha avlösning. Finns även möjlighet till avlösning en kväll i veckan måndag-torsdag, klockan 17.00-21.00. Du väljer själv hur timmarna fördelas per månad.

Ledsagarservice

 • du har möjlighet till ledsagarservice utifrån beslut i enskilt fall.

Promenader

 • du har möjlighet att få hjälp av hemtjänsten vid promenad en gång per vecka, måndag-fredag utom helgdagar mellan klockan 8.00-16.00.

Dagvård

 • du som har en demenssjukdom har möjlighet att delta i dagverksamhet för dementa på vardagar.

Trygghetslarm/telefonservice

 • du har möjlighet att få trygghetslarm
 • när du är beviljad telefonservice ringer vi till dig efter överenskommelse.

Service

 • du har möjlighet att få hjälp med städning, handling och tvätt
 • du har möjlighet att få hjälp till enklare matlagning av hemtjänsten i din bostad.

Tänk på att

 • din hjälp kan förändras i omfattning om din förmåga att klara saker ökar eller minskar
 • det kan behöva göras förändringar i ditt hem så att personalen kan hjälpa dig på bästa sätt utan att själva utsättas för risker i sin arbetsmiljö.

Du som är över 75 år kan få serviceinsatser utan beslut från biståndshandläggare mot en avgift

 • du har möjlighet att få trygghetslarm
 • vi erbjuder städning, handling och tvätt via kommunens biståndshandläggare.

Du som är pensionär eller har ett funktionshinder oavsett ålder

 • har möjlighet till hjälp med gräsklippning, trädgårdsarbeten, snöskottning och fönsterputs. Beställning sker på telefon 0589-87148.

Dagvård

 • du har möjlighet att delta i de aktiviteter som anordnas på Strandgården under vardagarna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: