Tjänstegarantier

Ett politiskt mål är att socialförvaltningen ska ha tjänstegarantier för alla verksamheter. Det är medborgarens behov och intresse som står i centrum. Det är viktigt för att garantera att medborgarna får en snabb och bra service av oss som arbetar inom socialförvaltningen. Vidare är det viktigt att kvaliteten på våra tjänster är god genom att vi visar respekt och har ett professionellt förhållningssätt.

Garantierna listas nedan.

Tillgänglighet

 • Du får kontakt med socialförvaltningen alla vardagar.
 • Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar.
 • Vi svarar på brev inom fem arbetsdagar.

Arbetsmarknadsenhet

 • Du garanteras att en individuell handlingsplan upprättas tillsammans med dig för hur du så snabbt som möjligt ska nå egen försörjning.
 • Du garanteras en plats på Jobbcenter senast sju dagar efter anvisningsbeslutet.
 • Du garanteras en introduktion om du skall arbeta inom någon av AME`s verksamheter.

Individ och familjeomsorg

Försörjningsstöd

 • Vi handlägger din ansökan om försörjningsstöd inom sju arbetsdagar efter att du lämnat en komplett ansökan.
 • Du garanteras att individuell handlingsplan upprättas tillsammans med dig för hur du så snabbt som möjligt ska nå egen försörjning.

Missbruksvård

 • Du som söker hjälp för missbruksproblem får ett beslut om du beviljas vård eller inte inom sex veckor.
 • Efter att du får beslut garanteras du ett möte med öppenvården inom en vecka.
 • Du garanteras att en handlingsplan för vårdens genomförande upprättas tillsammans med dig inom en vecka från att du haft mötet med öppenvården.

Barn och familjevård

 • Du som söker hjälp för att du behöver stöd i din familjesituation får en besökstid inom sju arbetsdagar efter att du kontaktat oss.
 • Efter att du fått ett beslut garanteras du ett möte med öppenvården inom en vecka.
 • Du garanteras att en handlingsplan för vårdens genomförande upprättas tillsammans med dig inom fyra veckor från att du haft mötet med öppenvården.

Vård och omsorg

 • Du får veta vem som handlägger ditt ärende inom tre arbetsdagar när det gäller äldreomsorg.
 • Du erbjuds ett personligt möte med biståndshandläggaren.
 • Du är delaktig i den utredning som biståndshandläggaren gör för att kunna bedöma ditt behov av hjälp.
 • Du får ett skriftligt beslut efter att utredningen är färdig. I beslutet framgår vilken hjälp du får eller om du fått avslag på din ansökan. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga beslutet om du inte är nöjd med det.

Särskilt boende

 • Du får en kontaktpersonal som har ett helhetsansvar för det stöd och den omvårdnad du beviljats.
 • Du garanteras att en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig. En genomförandeplan är en överenskommelse mellan dig och personalen om hur hjälpen ska utformas utifrån den beviljande insatsen.
 • Du garanteras att genomförandeplanen är färdig inom fyra veckor efter det att du flyttat in.
 • Din närstående kan nå personal på telefon dygnet runt eller lämna meddelande på en telefonsvarare som lyssnas av regelbundet.

Hemtjänst

 • Du får en kontaktpersonal som har ett helhetsansvar för det stöd och den omvårdnad du beviljats.
 • Du garanteras att en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och din gode man. En genomförandeplan är en överenskommelse mellan dig och personalen om hur hjälpen ska utformas utifrån den beviljande insatsen.
 • Du garanteras att genomförandeplanen är helt färdig inom fyra veckor efter första besöket.
 • Vi meddelar dig i förväg om vi måste ändra vår tid för besök hos dig.
 • Du kan nå hemtjänstgruppen direkt eller på telefonsvararen mellan kl. 07.00-16.00. Vi lyssnar av telefonsvararen regelbundet.

Verksamheten för funktionshinder

 • Du garanteras en kontakt inom 10 arbetsdagar efter att du fått en insats beviljad.
 • Du får en kontaktpersonal som utses i personalgruppen och som har ett helhetsansvar för det stöd och den service du vill ha. Garantin gäller i daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och korttidstillsyn.
 • Du garanteras att en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och din gode man. En genomförandeplan är en överenskommelse mellan dig och personalen om hur hjälpen ska utformas utifrån den beviljande insatsen. Planen ska påbörjas snarast och senast inom 14 dagar från att insatsen startar.

Färdtjänst

 • Du får en tid för personligt besök inom en vecka efter att du kontaktat oss.
 • Vi handlägger din ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst inom en vecka efter att du lämnat en komplett ansökan.

Om du inte är nöjd

Anser du att vi inte har kunnat leva upp till våra tjänstegarantier vill vi att du använder dig av "Hjälp oss att bli bättre" - vårt forum för synpunkter, idéer och klagomål.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer