Värdighetsgaranti

Valfrihet i fokus

Flera beslut som ska öka valfriheten och höja kvalitén för äldre och funktionshindrade har tagits. Bland annat har socialnämnden beslutat om värdighetsgarantier inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Innan beslut fattades om värdighetsgarantier har representanter från det Kommunala Pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet framfört synpunkter vilka har beaktats i beslutsunderlaget.

Särskilt boende inom äldreomsorgen Arboga

Särskilt boende är till för dig som behöver vård och omsorg dygnet runt. Stöd ska ges för att upprätthålla funktioner för den dagliga livsföringen. Möjlighet till social samvaro och meningsfulla aktiviteter ska erbjudas och ett gott samarbete med närstående/god man/förvaltare eftersträvas. Du bor i egen lägenhet/rum med egen möblering och bor kvar i din lägenhet så länge du önskar. Det särskilda boendet erbjuder kvarboende i livets slutskede.

 

För att bo på ett särskilt boende inom äldreomsorgen behöver du ett beslut från kommunens biståndshandläggare. Rätten till särskilt boende gäller när behovet av tillsyn, omvårdnad eller krav på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt vanliga hem.

 

För att ansöka om hjälp vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. För att få veta vem du ska kontakta, ring Arboga kommuns växel på telefonnummer 0589-870 00. För hjälpen betalar du en avgift. Avgiftens storlek beror på din årsinkomst.

Hemtjänst inom äldreomsorgen Arboga

Hemtjänst ges för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har möjlighet att ansöka om hjälp med det du inte själv klarar av att utföra. För att kunna få veta om du har rätt till hjälp vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. Du når dem via Arboga kommunens växel tel 0589-870 00. För hjälpen betalar du en avgift. Avgiftens storlek beror på din årsinkomst.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: