Våld i nära relation

Är du utsatt för våld?
Använder du våld och hot?
Vad räknas som hot och våld?
Misstänker du att ett barn eller ungdom är utsatt för hot eller våld?
Behöver du hjälp med att sluta köpa sex?
Ansökan om hjälp hos vuxenenheten på Socialförvaltningen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: