Översvämning

Bor du nära vatten finns alltid en viss risk för översvämning. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.    

Så skyddar du dig mot översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lagt ut information på sin webbplats om hur du kan skydda dig mot översvämning. Se under rubriken "Länkar".

Fastighetsägare har ett ansvar

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Räddningstjänstens uppdrag är i första hand att skydda liv, samhällsviktiga funktioner och infrastruktur.

 

Tänk på detta när snön börjar smälta:

 • Led bort smältvattnet från huset.
 • Skotta bort snön i nedfarter till källargarage.
 • Frilägg brunnen utanför garagedörren.
 • Förhindra att smält- och regnvatten rinner ner i garagenedfarten.

 

Tänk på detta vid översvämningsrisk:

 • Plocka bort värdefulla och ömtåliga saker ifrån källare om det föreligger risk för översvämning.
 • Ha kontroll på om vattennivån stiger i spolbrunnar, både i spillvattenservis (avlopp) och i dagvattenservis (regnvatten).
 • Proppa golvbrunnar, till exempel med först en gummiduk eller liggunderlag som täcker hela brunnen. Sedan en träskiva som är något mindre än gummiduken, men även den täcker hela brunnen. En stötta av till exempel träregel som spänns fast emot taket. Det kan vara bra med en träskiva även vid taket, för att inte skada detta.
 • Plocka bort WC- stol och avlopp till handfat för att proppa avloppen till dessa till exempel på samma sätt som golvbrunnen.

Skyddsvallar

Stiger vattnet upp kring huset, kan man bygga skyddsvallar med sandsäckar. Denna skyddsvall kläds in med plastfolie, som man lägger runt vallen och fäster på insidan. Sandsäckar och sand kan hämtas på kommunens förråd. Om ni behöver mycket sand kan det dock vara bra att ta hem ett eget lass.

Försäkringar

Kontrollera med ditt försäkringsbolag innan du gör allt för stora åtgärder. Om vattennivån stiger i inspektionsbrunnen för dagvatten och börjar trycka in i dräneringen finns det också risk för att vatten går in genom källarväggen. Försök att proppa utloppet i brunnen. Sedan använder man en dränkbar pump med nivåvippa för att inte vattennivån ska stiga upp så högt att vatten blir stående i dräneringen.

Åtgärder om byggnaden översvämmas

 • Anmäl till ditt försäkringsbolag.
 • Anmäl till tekniska förvaltningen, Arboga kommun.
 • Pumpa ut vatten ur källare. Det finns företag som hyr ut pumpar.
 • Om vatten fortfarande trycker in och ni ej gjort de förebyggande åtgärder som beskrivs ovan, gör dem snarast!
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer