Krisinformation

Vid kriser och allvarliga händelser används kommunens webbplats för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten.

Vid en större händelse informeras allmänheten på något eller flera av följande sätt:

  • På kommunens webbplats, www.arboga.se
  • Via Sveriges radio P4, Radio Västmanland
  • Vid allvarliga händelser där det finns ett stort informationsbehov kan komunen upprätta en upplysningscentral. Ett speciellt telefonnummer kommer då att finnas som allmänheten kan ringa för att ställa frågor.
  • Om datorer inte fungerar sprids informationen bland annat genom flygblad, radio, affischering och särskilda informationsplatser. Information sätts alltid upp på Rådhusets entrédörr (Smedjegatan 5), Stadsbiblioteket (Kapellgatan 19) och vid Turistbyråns lokaler på Arboga station. Gäller händelsen även Medåker och Götlunda sätts information upp på Medåkers skola samt Götlunda skola.
  • Vid allvarliga händelser används viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
  • Om VMA

Nationell krisinformation

Vid kriser som berör hela eller stora delar av Sverige finns information på webbplatsen krisinformation.se.


Webbplatsen innehåller samlad information från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: