Elavbrott

Då och då drabbas vi av elavbrott. Oftast är elavbrotten korta, men ibland kan elen vara borta under en längre tid.Det finns flera saker man kan tänka på och förbereda i sin vardag för att bättre klara av ett eventuellt elavbrott.

Orsaker till elavbrott kan vara många. Ovädersstörningar som åska, storm och kraftigt snöfall påverkar luftledsningsnäten. Avgrävda kablar eller fel i utrustningar orsakar också avbrott. Vid elavbrott ska du kontrollera den egna utrustningen, säkringar och jordfelsbrytare. Kontrollera om grannarna också har elavbrott.

Tips inför och vid elavbrott

På Energimyndighetens webbplats får information och råd kring hur du klarar ett längre elavbrott och hur du kan förebereda dig.

Kommunens information vid långvarigt elavbrott

  • I vanliga fall informerar kommunen via sin webbplast www.arboga.se, via kommunens växel, via annonser i tidningar och så vidare. Vid ett stort elavbrott fungerar inte alltid de vanliga informationskanalerna.
  • Eftersom Rådhuset i Arboga är försett med reservkraft, går det i viss mån att skapa information även vid elavbrott. I händelse av ett långt elavbrott kommer information att skrivas ut och sättas upp på Rådhusets entrédörr (Smedjegatan 5), på stadsbiblioteket (Kapellgatan 19) och vid Turistbyråns lokaler i Arboga station.
  • Information sätts även upp vid Götlunda skola och vid Medåkers skola.
  • Information ges även via radio: P4 Västmanland. Frekvensen är 100,5 MHz.

Vattenförsörjning

Om det inte finns vatten i kranen eller om dricksvattnet av någon anledning inte går att dricka kör Arboga kommun ut vattentankar till olika platser i kommunen. Där finns möjlighet för boende att hämta dricksvatten. Information om var vattentankarna finns, sätts upp på Rådhusets entrédörr (Smedjegatan 5), på Stadsbiblioteket (Kapellgatan 19) och vid Turistbyråns lokaler i Arboga station. Om problemet även gäller Götlunda och Medåker sätts information upp vid Götlunda skola och Medåkers skola.

Viktiga telefonnummer

I den mån telefonerna fungerar är du alltid välkommen att ringa till kommunens växel på telefon 0589-870 00.


Vid krissituationer öppnar kommunen upp ett informationsnummer där du kan få aktuell information om händelsen. Numret aktiveras endast vid allvarliga kriser och stora händelser. Numret är: 0589- 874 80.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: