Kommunens plan för räddningsinsats

Räddningstjänsten i Västra Mälardalens Kommunalförbund har tagit fram en plan för räddningsinsats på Arboga Hårdkrom.

Syftet med planen är att beskriva hur räddningstjänsten ska arbeta i fall det sker en allvarlig kemikalieolycka på Arboga Hårdkrom. Företaget har enligt en riskvärdering från Länsstyrelsen klassats som anläggning med farlig verksamhet.

Skyldighet att ta fram en plan

Enligt lagen har företag som hanterar ämnen som kan orsaka skada på människor eller miljö särskilda skyldigheter att ta fram handlingsprogram och säkerhetsrapporter. Även kommunen där sådana företag bedriver sin verksamhet har en skyldighet att ta fram en plan för räddningsinsats.


Läs kommunens plan för räddningsinsats på Arboga Hårdkrom.PDF

Mer information

För mer information, kontakta räddningschef Jens Eriksson, telefon: 0221 - 670 101.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer