Invandring och integration

Kommunens flyktingmottagning har som uppdrag att utföra ett antal praktiska uppgifter i samband med den nyanländes bosättning i kommunen. Syftet är att underlätta individens integration och delaktighet mot självförsörjning.

 

Dessa uppgifter är bland annat:

  • Inskrivning av barn och ungdomar i skolan
  • Inskrivning av vuxna på Sfi, svenska för invandrare
  • Initiera hälsoundersökning som utförs av Landstinget
  • Erbjuda samhällsinformation

 

Våra samarbetspartner är:

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Arbetsförmedlingen
  • Skolan
  • Migrationsverket
  • Länsstyrelsen

 

Huvudansvaret för vuxnas etablering under de två första åren ligger hos Arbetsförmedlingen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer