Rådgivning, personligt stöd

Rådgivning och annat personligt stöd är expertstöd av personal med särskild kunskap om levnadsvillkoren för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, det kan vara kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, talpedagog, logoped, arbetsterapeut och dietist.

 

Rådgivningen ska vara ett komplement till habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

 

Landstinget svarar för insatsen och ansökan görs hos landstingets LSS-handläggare.

 

Du kan läsa mera på 1177.se.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: