Nödvändig tandvård

Den som har ett omfattande och varaktigt behov av stöd på grund av sjukdom, skada eller ålderdom och de som har insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har sannolikt rätt till ett intyg om nödvändig tandvård. Med intyget ges tandvård till samma kostnad som för annan hälso- och sjukvård.


Intyget ger dessutom möjlighet till ett kostnadsfritt hembesök av tandhygienist som bedömer munhälsan en gång om året.

Så ges intyg för nödvändig tandvård

Särskilt utsedda personer bedömer om vårdbehovet överensstämmer med uppställda kriterier. Regionen skickar intyget till den adress som angetts till den enskilde. Uppgifterna får landstinget av personen som gjort bedömningen.

Så mycket kostar det

Den som har ett intyg om nödvändig tandvård betalar enligt hälso- och sjukvårdens avgiftsregler och med högkostnadsskydd.


Du kan läsa mer om nödvändig tandvård på 1177.se.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: