Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Samordnad individuell plan, SIP

Om du har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och kommunen kan det behövas att regionen och kommunen tillsammans upprätta en samordnad individuell plan tillsammans med dig. Planen ska upprättas om regionen och/eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.


3 f § Hälso- och sjukvårdslagen, 2 kap. 7 § Socialtjänstlagen


Upprättande av samordnad individuell plan innebär:

Sammankallande sammanställer planen och ser till att planeringsansvarig utses vid planeringsmötet.


Planeringsansvarig ska ha det övergripande ansvaret att följa upp om den samordnade individuella planen följs. Detta bör avgöras utifrån den enskildes önskemål och behov, insatsernas karaktär och den aktuella arbetsbelastningen. Huvudregeln är att den som har mest kontakt med den enskilde ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Den samordnade individuella planen ska innehålla:

  • den enskildes behov, utvärderbara mål för planerade insatser och beslutade insatser
  • målen, vilka beskrivs dels av professionella bedömare, dels av den enskilde själv
  • uppgift om vem som gör vad av respektive huvudman
  • vilka insatser respektive huvudman ska svara för
  • beslutade insatser ska tydligt framgå
  • vilka åtgärder som vidtas av någon annan än regionen eller kommunen förutsatt att den enskilde samtycker
  • planeringsansvarig anger också tid för utvärdering/uppföljning och vem eller vilka som ska utföra detta.


Ett exemplar av den samordnade individuella planen lämnas till den enskilde. Vid behov ges information även i annan form. Ett exemplar av planen förvaras hos respektive huvudman enligt gällande regler.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer