Familjehem

För vem behövs familjehem?

Svårigheter i familjen kan medföra att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Orsaken kan vara till exempel missbruk eller sjukdom.


När barn flyttar till en annan familj ger föräldrarna oftast sitt samtycke, men det förekommer också att socialtjänsten beslutar att omhänderta barn mot föräldrarnas vilja.


De lagar som styr omhändertaganden och familjehemsplaceringar av barn och unga är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Oavsett vilken lag som används så strävar man efter att barnet ska kunna återvända till sin familj.

Familjehemsenhetens uppdrag

  • ge kontinuerligt stöd och kompetenshöjande verksamhet till familjerna.
  • ansvara för att vården bedrivs enligt genomförandeplanen och konternuerligt återkoppla till ansvarig handläggare.
  • upprätta avtal med arvode och omkostnadsersättning enligt riktlinjer.
  • nyrekrytering och utredning av familjehem och kontaktfamiljer.

Familjehem för ensamkommande flyktingbarn

Det kommer många ensamkommande barn till Sverige. De saknar stöd från vuxna och som behöver få möjligheten att bygga upp ett nytt nätverk. Ett familjehem blir barnets nya hem. Är du intresserad av att bli familjehem är du välkommen att kontakta Kristina Eriksson, via e-post kristina.eriksson@arboga.se

Du kan läsa mer i familjehemsenhetens broschyrer

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 april 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer