Avgifter

Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på omvårdnadsbehovet. Maxavgiften för hemtjänst är 2.044 kronor/månad för år 2018.

 

Hemtjänstavgiften är uppdelad i två nivåer, där nivå 1 gäller för den som behöver lite insatser.

 

Timpris inom hemtjänst 351 kronor, självkostnadspris.

 

I nivå 1, upp till 5,5 timmar, 100 % av avgiftsutrymmet (timpris 351 kronor).

I nivå 2, över 5,5 timmar, 100 % av sitt avgiftsutrymme (alternativt maxtaxa).

Avgifter äldreomsorg

 • Matabonnemang / månad 3.772 kronor /månad
 • Frukost 26:00 /st
 • Lunch 56:00 /st
 • Kvällsmat 34:00 /st
 • Kaffe 8:00 /st
 • Kostavgift för tillfällig vistelse i särskilt boende 124:00 /dag
 • Lunch (Strandgårdens restaurang) 60:00 kronor
 • Trygghetslarm, söklarm 262 kronor/månad
 • Larminstallation, engångsavgift, 200 kronor
 • Besök i daglig verksamhet, vårdavgift 192 kronor/månad
 • Besök i dagsjukvård vårdavgift 192 kronor/mån
 • Omkostnadsavgift, Hällbacken och Strömsborg 226 kronor/månad
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer