Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Akut hjälp

Här hittar du information och telefonnummer till kommunens verksamheter och till andra myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig i olika situationer.

Ambulans

I nödsituation ring 112


Räddningstjänst

I en nödsituation ring 112.

I övriga fall ring 010-179 82 00.


Polis

I nödsituation ring 112
Anmälningar och information ring 114 14.


Läkare

I nödsituation, ring 112
Hälso- och sjukvårdsupplysningen 1177.


Giftinformation

I nödsituation, ring 112.

Allmänna frågor om akuta förgiftningar vid inte brådskande fall ring 08-33 12 31.


BRIS

Barnens hjälptelefon: ring 116 111.

Bris vuxentelefon: ring 077-150 50 50.


Socialjour

Vid akuta behov av socialtjänstinsatser utanför kontorstid ring socialjouren i Västerås, telefon 021-39 20 66.

Under kontorstid, kontakta kommunens växel på telefon 0589-870 00.


Kvinnojourer/ kvinnofrid

Kvinnojouren i KAK 0221-244 90
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50


Felanmälan efter kontorstid

Vid akuta fel på kommunens fastigheter, lägenheter, vatten och avlopp samt gator, belysning, parker och fjärrvärme efter kontorstid, ring kommunens journummer. Telefon 021-30 25 60. Journumret går till SOS Alarm Sverige AB.


113 13 - Nationellt informationsnummer

Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Läs mer 113 13 på SOS Alarms webbplats.


116 000 - journummer för att anmäla försvunna barn

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer krav på att införa ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 000, ska vara tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU-land man befinner sig i, när sådana händelser inträffar.


Ärenden som rings in kommer att hanteras likt ett 112-ärende, vilket innebär förmedling till polis.

Läs mer på SOS Alarms webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: