Tillgänglighet för arboga.se

Arboga kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur arboga.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att arboga.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från arboga.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument

På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.

Vi kommer att påbörja granskning av dokumenten (till exempel blanketter och informationsmaterial) under hösten 2020.


Inskannade dokument
Dessa saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.

Integrerade system till webbplatsen

Detta är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till arboga.se. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Filmer

Merparten av de filmer som är publicerade på arboga.se är tillgänglighetsanpassade, det vill säga de har undertexter. Vi har som mål att lägga på undertexter på samtliga filmer.

Oskäligt betungande anpassning

Arboga kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

Textning sker ej av videosändningar från Arboga kommuns fullmäktige sammanträdanden. Vi undersöker under 2020 möjligheterna till automatiserad textning.

Hur vi testat webbplatsen

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.


Vi har gjort en självskattning (intern testning) av arboga.se.

Senaste bedömningen gjordes den 20 december 2019.


Webbplatsen publicerades den 12 januari 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 september 2020.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: