Personuppgiftslagen PuL

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

I personuppgiftslagen finns bland annat regler för hur personuppgifter får behandlas på webbsidor, i register vid insamling med mera.

Information om personuppgiftslagen hittar du på Datainspektionens webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Varje nämnd eller styrelse är ansvarig för de personuppgifter som behandlas på respektive förvaltning. Kontakta Arboga kommun om du vill komma i kontakt med respektive nämnd.

 

Adressen till Arboga kommun är:

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Telefon växel: 0589-870 00
Organisationsnummer: 212000-2122

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombudets uppgift är att se till så att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Till personuppgiftsombudet kan du vända dig om du har frågor om personuppgiftlagen.

 

Personuppgiftsombud i Arboga kommun är Ann Karlsson, telefon: 0589-67 00 50, e-post ann.karlsson@vmkfb.se

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer