Publicerad 2018-08-10

Fel på gatubelysningen i delar av Arboga

  • Belysningen på Sätraledens gång- och cykelbana, från Fellingsbrovägen och bort till Sätra, har slutat att fungera och felsökning pågår.
  • Gatubelysningen i centrala Arboga har drabbats av okänt fel och felsökning pågår.
  • Vid Arboga station är det några belysningsstolpar som inte fungerar och reservdelar är beställda och kommer att repareras.
  • Vid nya kajen saknas några armaturer och kommer att monteras så fort leveransen kommer.
  • På östra Brattberget är det ett elfel som gör att belysningen lyser till och från dagtid och felsökning pågår.
  • Nya motionsspåret på norr är ännu inte inkopplat på elnätet.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 augusti 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer