Publicerad 2017-08-24

Försvarsmaktsövningen Aurora 17

AURORA 17 är en nationell övning som genomförs av Försvarsmakten i hela Sverige men främst i Mälardalen, Stockholm, på Gotland och i Göteborg. Övningsperioden är i september, under vecka 37-39 .

Vad händer under övningen?

Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter (mark-, luft- och sjöstridskrafter) och fler än 19000 män och kvinnor deltar. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och andra länder i Aurora 17.

Vad menas med totalförsvar?

Totalförsvar är all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Verksamheten bedrivs av kommuner, landsting/regioner, privata aktörer och frivilligorganisationer. Genom en mer omfattande övningsverksamhet ökar vi vår totalförsvarsförmåga. Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet, och därför är det viktigt att vi deltar i övningsverksamheten.

Var genomförs övningen?

Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige berörs, men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden informeras markägare och boende särskilt.

Hur påverkar övningen oss i Västmanland?

Hela Mälardalen kommer, i varierande omfattning, att märka av övning Aurora 17. För Västmanlands del innebär det bl. a. att det kommer att röra sig en stor mängd fordon på marken i vårt område. En ökad militär närvaro kommer att vara påtaglig vilket kan innebära vissa begränsningar i framkomlighet. Övningen påverkar trafiksituationen i berörda områden under övningsperioden, som pågår i huvudsak från måndag den 18 september till onsdag den 27 september.

Var hittar jag mer information om Aurora 17?

Försvarsmakten kommer löpande, fram till Aurora 17 är avslutad, att publicera aktuell information om hur övningen påverkar olika områden.

Läs mer om Aurora 17 på Försvarsmaktens webbplats

Vanliga frågor och svar om övningen

Information about Aurora 17 in english

Informationsfolder om Aurora 17

 

Film om Aurora 17

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer