Publicerad 2017-06-14

Välkommen till kommunfullmäktige den 21 juni

Onsdagen den 21 juni sammanträder kommunfullmäktige i rådhuset i Arboga

Allmänheten är välkommen till kommunfullmäktigesalen för att lyssna på sammanträdet. Det går även att följa sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

 

Datum: Onsdag den 21 juni

Tid: 15:00 

Plats: Rådhuset, kommunfullmäktigesalen, ingång från
Rådhusgatan

 

På dagordningen:

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av föredragningslistan
 3. Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020
 4. Strategisk lokalförsörjningsplan 2017-2020
 5. Ekonomisk prognos 1 för år 2017
 6. Årsredovisning Samordningsförbundet Västra Mälardalen år 2016
 7. Återremiss - svar på medborgarförslag om behov av en förskola i kommunen som är öppen på obekväma tider
 8. Återremiss - Svar på motion om att införa barnomsorg på obekväm arbetstid
 9. Svar på motion om att bygga vattenmagasin
 10. Svar på motion om medlemskap i Mälaren - en sjö för miljoner
 11. Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut från år 2016 eller tidigare
 12. Nyupplåning för investeringar
 13. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016
 14. Verksamhetsberättelser för kommunens råd år 2016
 15. Anmälan av medborgarförslag - Övergångsställe i korsningen Fellingsbrovägen - Sofiedalsgatan
 16. Bordlagt fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Lena Träff (S)
 17. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige Eva-Lita Alm (L)
 18. Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Eva-Lita Alm (L)
 19. Meddelanden till kommunfullmäktige 2017-06-21

 

Mats Öhgren Kommunfullmäktiges ordförande 

Jessica Hänninen Kommunsekreterare


Sammanträdet direktsänds på www.arboga.se och i Västmanlands television. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan kl 15:00 och 15:15. Frågorna ska vara skriftliga och ska ha kommit in till kommunkansliet, box 45, 732 21 Arboga, senast två dagar innan sammanträdet. Frågeställaren ska vara närvarande på sammanträdet. Om det inte har kommit in några frågor från allmänheten startar sammanträdet kl 15:00.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 juni 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer