Publicerad 2017-04-28

Herrgårdsgatan stängs av för genomfart

Från och med måndagen den 8/5 kommer det att bli besvärligt för trafikanter efter Herrgårdsgatan. Under måndagen och tisdagen vecka 19 kommer provborrningar att genomföras vid Herrgårdsbrons brofästen, trafiken kommer under dessa dagar att gå i ett körfält vid Herrgårdsbron. Från och med onsdagen den 10/5 kommer korsningen Herrgårdsgatan/Österled att stängas av helt för trafik c:a 1 månad.

Provborrningarna vid Herrgårdsbron är en förberedande undersökning inför renoveringen som är planerad nästkommande år.

Avstängningen av korsningen Herrgårdsgatan/Österled beror på det omfattande VA-arbete som pågått en tid efter östra Österled och Gäddgårdsgatan. Nu måste Herrgårdsgatan passeras och nya rör och brunnar ska förläggas i korsningen för att kopplas ihop med VA nätet västerut längs Österled. Rören ligger väldigt djupt vilket innebär ett stort och djupt schakt, så möjligheten att hålla ett körfält öppet under arbetet är tyvärr inte möjligt.

Arbetet i korsningen är beräknat att pågå c:a 1 månad och det kommer inte att påverka gångare och cyklister.

Trafiken kommer att ledas om över Strömsborgsbron efter Västerleden, samt till E20 i öster. Vi hoppas att så många som möjligt använder dessa vägar för att minska trafiktrycket på ”Söder” under pågående VA-arbete.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 juni 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer