Publicerad 2017-02-16

Välkommen till kommunfullmäktige den 23 februari

Torsdagen den 23 februari sammanträder kommunfullmäktige i rådhuset i Arboga kommun.

Allmänheten är välkommen till kommunfullmäktigesalen för att lyssna på sammanträdet. Det går även att följa sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

 

Datum: Torsdag den 23 februari

Tid: 18:15

Plats: Rådhuset, kommunfullmäktigesalen, ingång från
Rådhusgatan

  

På dagordningen:

 1. Justering av protokollet.
 2. Ansökan om borgen från Västra Mälardalens Kommunalförbund.
 3. Återremiss – Svar på medborgarförslag om uppförande av en multiarena/näridrottsplats på del av gräsplanen vid Vasahallen (Crugen) för främjande av spontanidrott.
 4. Svar på medborgarförslag om ökat skobidrag till personal inom verksamheten för funktionshinder (VFF).
 5. Svar på motion om att flytta in samtliga förvaltningar och utvecklingscentrum i Rådhuset.
 6. Anmälan av medborgarförslag – Nytt motionsspår utan backar.
 7. Anmälan av medborgarförslag – Strategiskt utplacerade hundbajspåsar ger en renare närmiljö.
 8. Anmälan av medborgarförslag – Att återigen tillåta biltrafik på och runt Nygatan.
 9. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
 10. Bordlagt val av ersättare i kommunstyrelsen
 11. Val av ersättare i valnämnden.
 12. Val av huvudman i Sparbanken Västra Mälardalen.
 13. Meddelanden.

  Arboga 2017-02-14

  

Mats Öhgren Kommunfullmäktiges ordförande  

Jessica Hänninen Kommunfullmäktiges sekreterare 

  

Sammanträdet direktsänds på www.arboga.se och i Västmanlands Television. 

 

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan klockan 18.15 och 18.30. Frågorna ska vara skriftliga och ska ha kommit in till Kommunkansliet, Box 45, 732 21 Arboga, senast tisdag 2017-02-21. Frågeställaren ska vara närvarande på sammanträdet. Om det inte kommit in några frågor från allmänheten startar sammanträdet klockan 18.15.

 


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 februari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer