Publicerad 2017-02-10

Gallringsarbeten i grönområdet Syrenen

Tekniska förvaltningen utför trädfällning och gallringsarbeten i grönområdet Syrenen. Arbetet beräknas pågå till vecka 9

Arbetsmetoden vi jobbar efter är att glesa träd-och buskbestånden och på det viset öka tillgängligheten. Området kommer fortfarande att ha karaktär av natur. Det är möjligt att en del ris och några stockar blir kvar men de återgår till naturen så småningom. Detta sätt att bedriva naturvård heter Faunadepå, ett annat beskrivande begrepp är ”bostadsområde för småkryp”.

Träddelarna lockar och ger livsutrymme för många olika småkryp, främst olika slags insekter, varav många är sällsynta och hotade. En faunadepå kan bestå av både grövre och klenare stockar av lövträd samt grenar och kvistar.

Strategiskt utplacerade depåer kan på ett enkelt och billigt sätt gynna många arter som lever av död ved under bark och svampar som växer på trädet. Några arter är exempelvis svart guldbagge, ögonfläcksbock, blomflugor, guldsteklar och myror. På köpet gynnas även insektsätande fåglar och däggdjur.

I Sverige liksom hela Europa riskerar många insektsarter att försvinna. De bor i gamla murkna ihåliga lövträd och omkullfallna stammar vilka ofta avverkas och plockas bort. En del arter har lyckats hålla sig kvar i gamla träd som inte huggits ner och du kan själv gynna hotade arter genom att spara gamla ihåliga lövträd, högstubbar och murkna stockar på din mark.


Vi ber om överseende med eventuella störningar i området under tiden som arbetena pågår.

Kartbild Syrenen
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 februari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer