Publicerad 2017-01-27

Herrgårdsbron stängs av

Herrgårdsbron stängs av torsdagen den 9 februari för besiktning, avstängningen gäller bara en dag.

Torsdagen den 9 februari planerar Tekniska förvaltningen att utföra besiktningar av Herrgårdsbron. Under arbetet kommer Herrgårdsbron att stängas av för fordonstrafik och trafiken kommer att ledas om via Österled och Centrumleden.

Cykel och gångtrafikanter kommer under utförandet att ha möjlighet att använda östra eller västra sidan av Herrgårdsbron för passage.

Arbetet är en fortsättning av den konstruktionsbesiktning som utfördes under 2015 - 2016. Under avstängningen planeras det för besiktning av Herrgårdsbrons synliga konstruktionsdelar. Det kommer också att utföras dykningsarbete både uppströms och nedströms bron för att besikta brons konstruktion och nivåreglering under vattenytan.

 

Herrgårdsbron planeras att hållas stängd för fordonstrafik mellan 07.00 och 16.00 torsdagen den 9/2, och öppnas åter snarast efter att arbetet avslutats.

Avstängning Herrgårdsbron
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer