Publicerad 2016-12-19

Stipendier till Arboga anhörig/vårdarförenings styrelse och Arbogas demensförening

Årets stipendiater, Arboga anhörig/vårdarförenings styrelse - Birgit Thuresson, Margareta Åhlund, Britt-Marie Gustavsson och Monika Larsson. Arboga demensförening - Sune Gerhardsson

Årets stipendiater, Arboga anhörig/vårdarförenings styrelse - Birgit Thuresson, Margareta Åhlund, Britt-Marie Gustavsson och Monika Larsson. Arboga demensförening - Sune Gerhardsson

2016 års stipendiater för förtjänstfulla insatser inom anhörigvården och förtjänstfulla insatser inom frivillig sektorn blev Arboga anhörig/vårdarföreningens styrelse och Arboga demensförening. Stipendierna delades ut vid årets sista kommunfullmäktige den 15 december 2016.

Arboga anhörig/vårdarföreningens styrelse får stipendiet för förtjänstfulla insatser inom anhörigvården, med motiveringen:


”Styrelsen har mångårigt arbetat med att stödja anhöriga och utveckla anhörigstödet i Arboga.”


Arbogas demensförening får stipendiet för förtjänstfulla insatser inom frivillig sektorn, med motiveringen:


”Föreningen gör ett otroligt jobb med att stötta den demenssjuke och dess anhöriga. De sprider information och kunskap om de olika demenssjukdomarna som är många.”

Stipendierna är ett sätt att visa uppskattning

 

Det är för att visa uppskattning till de som utför frivilliginsatser samt insatser inom anhörigvården som Arboga kommun har inrättat två stipendier inom socialnämndens verksamhetsområde. Båda stipendierna är på 5 000 kronor var.


Enskilda person, föreningar eller organisationer kan nomineras till stipendiet. Enda kravet är att den nominerade personen är bosatt i Arboga kommun och att föreningen/organisationen är verksam i Arboga kommun. Juryn består av socialnämnden.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 december 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer