Publicerad 2016-11-08

Snöröjning och sandning vintern 2016/2017

Nu är snön och halkan här. Du vet väl om att du som privatperson kan hämta kostnadsfri sandningssand vid kommunens förråd på Tegelvretsvägen? Läs också om kommunens ansvar och hur vi arbetar med snöröjning i Arboga kommun.

Arboga kommun ansvarar som väghållare för snöröjning och halkbekämpning av gator, vägar, cykelvägar samt gångbanor som gränsar till kommunens fastigheter och mark.

När och hur sker snöröjningen?

Kommunens snöröjning påbörjas vid 3 till 8 centimeters snödjup, beroende på om det är blöt eller "torr" snö. Arboga kommun har tillgång till 14 maskiner för snöröjning dygnet runt. Snöröjningen påbörjas samtidigt inne i centrum och ute i bostadsområdena.

 

Vid snöröjning och halkbekämpning prioriterar kommunen gång- och cykelvägar, eftersom det är svårare att ta sig fram som gående eller på cykel i snö jämfört med i bil. Särskilt märkbar är skillnaden för den som drar en barnvagn, använder rullator eller rullstol.

 

Kommunens ambition vid snöröjning är att göra så små vallar som möjligt vid garageinfarter och tomtgränser. En snövall på 20-25 centimeter ber vi dock fastighetsägare ha överseende med. Ska kommunen helt undvika snövallar vid plogning tar snöröjningen orimligt lång tid.

Fastighetsägarens ansvar för tomtgräns och gångbana

Som fastighetsägare ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning på gångbana utmed hela tomtgränsen. Om gångbana saknas eller används som snöupplag ska du sanda ett gångstråk på körbanan utefter tomtgränsen.

Det finns kostnadsfri sandningssand för enskilda hushåll

Enskilda hushåll får utan kostnad hämta sandningssand vid kommunens förråd på norr, Tegelvretsvägen. Sanden finns i en röd trälåda och det går att hämta sand dygnet runt. Ta med en hink att lägga sanden i. Spade finns i lådan.

 

Du får inte ta sand ur de sandningslådor som finns utplacerade i staden, eftersom denna sand är till för fordon i nöd.

Viktigt att veta när du tar bort snö från en gångbana

När du som fastighetsägare tar bort snön från gångbanan är det några saker du ska tänka på:

 • Lägg snön både på gångbanan och gatan.
 • Skotta alltid cirka 1,2 meter bred gångbana för rullstol och barnvagn.

Gångbanor som används som snöupplag

Några av kommunens gångbanor används som snöupplag. Det betyder att kommunen lägger upp snö från gatan på trottoaren. Lite längre ned på denna sida kan du se vilka gångbanor som får användas som snöupplag.

 

Som fastighetsägare ska du inte lägga ut snö på gatan vid skottning av den egna garageuppfarten. Lägg snön på den egna tomten och hjälp oss att undvika "knaggliga" vägar och försämrad framkomlighet för både fotgängare och fordon. Tänk också på att brevbäraren ska kunna komma fram till din brevlåda!

Områden med snöupplag

Brattberget

 • Gnejsvägen
 • Granitvägen
 • Flintvägen
 • Porfyrvägen
 • Knutsbergsvägen
 • Stenbergsvägen
 • Lundbyvägen
 • Björklidsvägen
 • Mariedalsvägen
 • Djäknebergsvägen
 • Björkstigen
 • Rönnbärsstigen
 • Brattbergsvägen norrut från Baldersvägen

Lady Smith

 • Gröna gatan
 • Kokillvägen
 • Degelugnsvägen
 • Blästervägen
 • Modellvägen
  Formvägen
 • Kolvägen
 • Mallvägen
 • Kärnmakarvägen

Nybyholmsområdet

 • Tivoligatan
 • Ängslundsgatan
 • Slåttervägen
 • Rydaholmsgatan
 • Turedalsgatan
 • Nybyholmsgatan
 • Solhemsgatan
 • Österlånggatans norra sida
 • Stationsgatan norrut från Bondegatan

Tegelbruksområdet

 • Belitzgatan
 • Strömbergers gata
 • Engvallsgatan
 • Heijkensköldsgatan
 • Anders Johanssons gata
 • Wettergrensgatan
 • Urbergsgatan

Norra stadsdelarna

 • Östra Ladubacksgatan
 • Norra Långgatan
 • Skolvägen
 • Prästgatan delen Hamrevägen - Husargatan
 • Prästgatan delen Karl Knutssonsgatan
 • Engelbrektsleden
 • Täppgatan
 • Västra Ladubacksgatan

Norra Sverkesta

 • Vretvägen
 • Åkervägen
 • Trumpetgatan
 • Valthornsgatan

Villagatsområdet

 • Höjens gata
 • Nästkvarnsgatan

Beskär utväxande trädgrenar

Beskär träd och buskar i god tid över gator, gångbanor och cykelvägar så att de inte orsakar skador på snöröjningsfordonen. Över gångbanor ska den fria höjden vara minst 2,5 meter, över cykelvägar minst 3,2 meter och över körbanor minst 4,6 meter.

Tänk på att parkera rätt

Underlätta för väghållningen och öka framkomligheten genom att parkera rätt. Parkera bilen på din egen garageinfart om du bor i ett villaområde.

 

Inom Arboga, Götlunda och Medåkers tätorter gäller 24 timmars parkering där inget annat anges.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 december 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer