Publicerad

Dataskyddsförordningen, GDPR

Den 25 maj 2018 blir dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. GDPR handlar om integritet och stärker skyddet för våra personuppgifter.

Den nya lagen ska se till att företag, organisationer och myndigheter hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt. För att följa den nya lagen behöver det finnas tydliga riktlinjer och policys.

 

Här kan du läsa om hur Arboga kommun arbetar med GDPR.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: