Arboga kommun yttrar sig i ärende om solcellspark

Publicerad

Grafik med texten information

Företaget Ilmatar Solar planerar att bygga solcellspark vid områdena Högsjön, Jädersby, Ökna och Röfors. Arboga kommun har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunstyrelsen har nu tagit beslut om yttrandet och anser att ytan för anläggningen behöver minskas betydligt.

Arboga kommun har sedan länge sett ett behov av utbyggd elkraftsproduktion och effekthöjande åtgärder såväl i kommunen som i Sverige. Varje projekts lämplighet behöver dock bedömas från fall till fall. Projektets storlek innebär stora utmaningar, då det påverkar en stor del av kommunens invånare och markägare.

I yttrandet går det att läsa att kommunstyrelsen anser att det är av stor vikt att projektets framdrift visar stor hänsyn till de miljöer som förändras och de människor som påverkas av den.

Utbredning behöver minskas

Kommunstyrelsen anser att solcellsparkens utbredning behöver minskas betydligt. Området vid Jädersby bör tas bort helt ur projektet då det ligger i en känslig kulturmiljö.

Kommunstyrelsen menar även att betydligt större hänsyn behöver tas vid Högsjön och fritidshusområdet där avståndet i förslaget mellan solcellsparken och fritidshusområdet är för litet. Vilket kan påverka kulturmiljön, fastighetsvärden och rekreationsmöjligheterna i området negativt. Hänsyn behöver även tas för annan småhusbebyggelse och infrastruktur som ligger i närheten av solcellsparken.

Yttrandet kommer nu att skickas in till Ilmatar.

Mer information

Samrådsyttrandet i sin helhet (pdf) Pdf, 149 kB.

Ökna - Ilmatars webbplats