Barn- och utbildningsnämnden föreslås att flytta förskolan Myrans verksamhet

Publicerad

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts föreslår för nämnden att ta beslut om att flytta förskolan Myrans verksamhet till Regnbågens förskola.

Barnantalet i kommunen minskar. Barn- och utbildningsnämnden har samtidigt en svår ekonomisk situation som gör att antalet platser i förskolan måste minska för att säkerställa en budget i balans. Antalet förskoleplatser behöver därför minskas med cirka 35. Det aktuella förslaget beräknas ge en besparing på 1,7 miljoner per helår.

– Den här förändringen sker för att vi måste minska antalet platser. Genom att flytta Myran i stället för Solrosen så får vi synergieffekter och en bättre lokalanvändning för våra verksamheter, säger Richard Fallqvist, barn- och utbildningsnämndens ordförande (L).

Under arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2023 togs beslut om att lägga fram förslaget om att flytta Myrans verksamhet till Regnbågens lokaler.

Den 23 mars sammanträder barn- och utbildningsnämnden för att ta ställning till arbetsutskottets förslag, därefter får vårdnadshavarna på Myran mer detaljerad information om hur och när eventuella förändringen ska genomföras.

Protokollet med förslaget från arbetsutskottets sammanträde hittar du här:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 mars. Pdf, 228 kB.

Tidigare beslut om Strategisk och ekonomisk plan för 2023-2025

Den 24 november 2022 antog kommunfullmäktige Strategisk och ekonomisk plan, som är Arboga kommuns budget för 2023-2025. Enligt planen behöver flera besparingar genomföras för att budgeten ska vara i balans. Det innebär att barn- och utbildningsnämnden behöver göra en besparing på totalt 8,3 miljoner kronor.