Publicerad

Arboga kommun fortsätter att bevaka vattennivåerna

Fortfarande råder höga flöden och vattennivåer i Arbogaån. Bedömningen utifrån nuvarande väderprognos är att nivåerna kommer att nå sin kulm under fredagen 20 januari eller senast under helgen 21-22 januari.

Det råder höga flöden i Arbogaån och Arboga kommunalteknik bevakar situationen och har löpande kontakt med de kraftbolag som reglerar vattnet uppströms. Vissa gångstråk längs med Arbogaån är fortsatt avstängda.

Mer information

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Räddningstjänstens uppdrag är i första hand att skydda liv, samhällsviktiga funktioner och infrastruktur.

 

På Arboga kommuns samlingssida om översvämningar finns det mer information.

 

Det finns även information om hur du skyddar din fastighet via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Läs tidigare nyhet på arboga.se

Höga vattenflöden – Tänk på detta vid översvämningsrisk - Arboga kommun

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: