Publicerad

Lärseminarium 2 februari – Hur kan solel kombineras med jordbruk?

Exempelbild

Både jordbruket och elsystemet har ett stort riksintresse – och framöver kan de samsas på samma mark, något som kallas för solsambruk. Nu bjuder Arboga kommun tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund in till ett seminarium om hur elproduktion och jordbruk kan kombineras.

Arboga kommun och LRF:s kommungrupp i Arboga bjuder in till ett kostnadsfritt lärseminarium med Bengt Stridh, universitetslektor inom energiteknik på Mälardalens universitet. Bengt Stridh har solenergi som sin teknikspets och bedriver forskningsprojekt i Västerås och Lindesberg.


– Just nu växer det fram en ökad medvetenhet om att vi kan bidra till elsystemet på lokal nivå och på ett nytt sätt utan att jordbruksareal behöver tas helt ur bruk. Solsambruk har en stor potential och framöver kanske det är lantbrukare i Arboga som står på tur att bli en del av den här spännande utvecklingen, säger näringslivschef Samuel Strömgren.

Bred expertis

Förutom bättre markutnyttjande där man löser markkonflikten, som kan finnas mellan jordbruk och elproduktion, har solsambruk även fördelen att ge dubbla intäkter från jordbruksmarken. Under seminariet samlas en rad experter från flera olika organisationer.


– Bengt Stridh är en av Sveriges mest kunniga solenergiexperter och den forskningsmiljö som han är en del av rankas som globalt ledande. Vi ser fram emot att få ta del av hans kunskaper samtidigt som deltagarna ges möjligheten att diskutera med experter från Mälarenergi, Vattenfall eldistribution och LRF. Vi vill hälsa alla varmt välkomna, säger Samuel Strömgren.


Tid: 2 februari kl. 19-20.45

Plats: Arboga bibliotek, galleriet.

Övrigt: Kaffe serveras och seminariet är kostnadsfritt

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: