Publicerad

Information om placering i förskoleklass läsåret 23/24

Exempelbild

I mitten av januari 2023 kommer de vårdnadshavare som har barn som är födda 2017, och som ska börja i förskoleklass till hösten 2023, få besked om vilken skola kommunen har anvisat och vilken förskoleklass barnet har fått en plats i.

Beskedet kommer med e-post och sms till vårdnadshavare. De vårdnadshavare som vi inte når genom sms och e-post kommer att få beskedet per brev..


Kommunen ordnar placering för alla barn som ska starta i förskoleklass och vårdnadshavarna har rätt göra ett skolval. Vårdnadshavarna gör sitt skolval digitalt via Edlevo mellan den 13 och 26 februari 2023.


I första hand fylls platserna på en skola av de barn som hör till skolans upptagningsområde, där barnet är folkbokfört. Kommunen kan tillgodose önskemål om byte om det finns plats på den skola vårdnadshavaren önskar. Om skolan kan ta emot fler elever fördelas platserna i tur och ordning utifrån följande kriterier:

  1. Upptagningsområde.
  2. Relativ närhet.
  3. Syskonförtur.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: